Specialist in jeugdhulp

Vitree biedt training, begeleiding, behandeling, diagnostiek en therapie. 
Snel als het moet, kort waar het kan, intensief en specialistisch waar nodig.

Voor wie?
Voor kinderen, jongeren en gezinnen, 
mét en zonder een licht verstandelijke beperking.

Welke hulp?
Voor iedere vraag een passende vorm van hulp:

  •  in en met het gezin, ook bij crisis (vormen van gezinsbehandeling)
  • voor school, op school of na schooltijd (met onderwijszorgarrangementen)
  • in een veilige vervangende gezinssituatie (vormen van pleegzorg)
  • op een verblijflocatie (vormen van 24 uurszorg)

Met circa 500 medewerkers, en meer dan 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan ongeveer 3.000 gezinnen per jaar.

Nieuws

Op 21 november is tijdens de landelijke studiedag AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) het boek 'Pleegzorg in beeld’ gelanceerd. Het is een handleiding voor professionals over het gebruik van video-interactiebegeleiding in

Hoe kan integrale ondersteuning in de wijk helpen voorkomen dat jeugdigen verblijf in een instelling nodig hebben? En, hoe maken we een goede terugkeer mogelijk als jeugdigen wel een tijd in een instelling

Als alles verandert... een magazine met mooie portretten van vakmensen in het sociaal domein. Karin Aarden, directeur SO De Watertuin vertelt samen met teammanager Riny Slagt van Vitree over de

Vitree is genomineerd voor een van de prijzen van de Alliantie Kind in Gezin. Het gaat om ons project Kindgericht Werven in de pleegzorg. Met deze nieuwe aanpak wordt actief een passend gezin gezocht in

Met dank aan Stichting Het vergeten kind hebben we een verwenmiddag kunnen organiseren voor onze pleegouders, pleegkinderen en 'eigen' kinderen in de regio Almere. Het werd een middag vol