Specialist in jeugdhulp

Vitree biedt training, begeleiding, behandeling, diagnostiek en therapie. 
Snel als het moet, kort waar het kan, intensief en specialistisch waar nodig.

Voor wie?
Voor kinderen, jongeren en gezinnen, 
mét en zonder een licht verstandelijke beperking.

Welke hulp?
Voor iedere vraag een passende vorm van hulp:

  •  in en met het gezin, ook bij crisis (vormen van gezinsbehandeling)
  • voor school, op school of na schooltijd (met onderwijszorgarrangementen)
  • in een veilige vervangende gezinssituatie (vormen van pleegzorg)
  • op een verblijflocatie (vormen van 24 uurszorg)

Met circa 500 medewerkers, en meer dan 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan ongeveer 3.000 gezinnen per jaar.

Nieuws

De praktische agressieaanpak van Vitree leidt tot flinke afname van incidenten. Dit staat in het blad De Zorg van stichting IZZ. Zij hebben de werkwijze van Vitree benoemd tot zorgsucces. Interesse in deze training: www.vitree.nl/trainingen

Uit onderzoek blijkt dat de schade aan kinderen na een echtscheiding zo klein mogelijk blijft als ouders met elkaar kunnen overleggen en samen goede afspraken kunnen maken over hun kind(eren). Vitree biedt hiervoor ouderschapsbemiddeling, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Lees meer in de flyer Ouderschapsbemiddeling

Vitree heeft in 2015 aan bijna 2.800 (unieke) kinderen, jongeren en gezinnen een vorm van hulp geboden. Daarnaast zijn er allerlei lokale activiteiten uitgevoerd die niet in unieke cliënten uit te drukken zijn. Denk aan de 450 voorlichtingslessen in schoolklassen

Lees hier de blog van Sylvia Huisman, projectleider Werving pleegouders Almere. Deze keer over hoe bijzonder 'supergewoon' is.

 

Afgelopen donderdag 19 mei jl. kwam Wethouder René Peeters op bezoek bij SBO De Watertuin in Almere om in de praktijk te kijken naar het onderwijszorgarrangement van Vitree.  Het was een afspraak die gemaakt was tijdens