Specialist in jeugdhulp

Vitree biedt training, begeleiding, behandeling, diagnostiek en therapie. 
Snel als het moet, kort waar het kan, intensief en specialistisch waar nodig.

Voor wie?
Voor kinderen, jongeren en gezinnen, 
mét en zonder een licht verstandelijke beperking.

Welke hulp?
Voor iedere vraag een passende vorm van hulp:

  •  in en met het gezin, ook bij crisis (vormen van gezinsbehandeling)
  • voor school, op school of na schooltijd (met onderwijszorgarrangementen)
  • in een veilige vervangende gezinssituatie (vormen van pleegzorg)
  • op een verblijflocatie (vormen van 24 uurszorg)

Met circa 500 medewerkers, en meer dan 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan ongeveer 3.000 gezinnen per jaar.

Nieuws

Vitree start in Dronten een zogeheten Overbruggingsgroep. Een nieuw fenomeen dat ervoor moet zorgen dat jongeren (12 - 18 jaar) tijdelijk, maar wel in een vaste structuur, zich alvast kunnen voorbereiden op hun vervolgplek. Het doel is z.s.m. doorstromen naar de voor hen noodzakelijke vervolgplaatsing, een optie kan ook terug naar huis zijn.
Meer info: intakeflevoland@vitree.nl of 036 5481010

Om de lange zomerperiode te overbruggen heeft Vitree  een aantal aktviteiten georganiseerd. Immers, wat doe je in de zomer, als iedereen op vakantie gaat, de school dicht is, alle (sport)activiteiten zijn gesloten en je bent net gearriveerd als jonge statushouder in een van de onderkomens van Vitree? “Leren om rechts te rijden is nog wel een aandachtspuntje”, zegt onze

De praktische agressieaanpak van Vitree leidt tot flinke afname van incidenten. Dit staat in het blad De Zorg van stichting IZZ. Zij hebben de werkwijze van Vitree benoemd tot zorgsucces. Interesse in deze training: www.vitree.nl/trainingen

Uit onderzoek blijkt dat de schade aan kinderen na een echtscheiding zo klein mogelijk blijft als ouders met elkaar kunnen overleggen en samen goede afspraken kunnen maken over hun kind(eren). Vitree biedt hiervoor ouderschapsbemiddeling, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Lees meer in de flyer Ouderschapsbemiddeling

Vitree heeft in 2015 aan bijna 2.800 (unieke) kinderen, jongeren en gezinnen een vorm van hulp geboden. Daarnaast zijn er allerlei lokale activiteiten uitgevoerd die niet in unieke cliënten uit te drukken zijn. Denk aan de 450 voorlichtingslessen in schoolklassen