Vitree Academie

De Vitree Academie verzorgt opleidingen, trainingen en workshops. 
Niet alleen over jeugd, opgroeien en opvoeden, maar ook over (team)samenwerking.
We zijn een CEDEO-erkend opleidingsinstituut. Dit betekent dat trainingen meetellen in de opleidingsruimte van het SKJ-register. De basistrainingen zijn geaccrediteerd. Overige workshops, teamdagen etc. kun je evt. mee laten tellen voor in de vrije ruimte. Voor trainingen en workshops ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.

Vitree is geaccrediteerd door het SKJ voor de volgende trainingen:

  • ABC (basis en update)
  • Intimiteit en een gezonde seksuele ontwikkeling
  • Beroepscode en tuchtrecht (introductie en verdieping)
  • Systeemgericht werken
  • Intercultureel werken

Vragen? Meer informatie, even overleggen of aanmelden?
Bel: 038 3372337 of mail: academie@vitree.nl
 
Een van onze incompany trainingen uitgelicht

ABC basistraining
Combinatie van theorie en oefenen waarbij praktijkgericht wordt gewerkt met de ABC-methodiek. Deze methodiek is bruikbaar voor professionals die bij de uitoefening van hun werk te maken kunnen krijgen met agressief gedrag.
ABC staat voor Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie.

Doelstelling:
na deze training ben je in staat om gedrag te herkennen en aansluitend te intervenieren. Je bent bewust bezig met je beroepshouding en de mate van invloed die je hebt binnen je functie.
Doelgroep: medewerkers die werkzaam zijn met clienten, medewerkers die een communicatieve rol hebben 
Tijdsduur: 2 dagen (van 9.00 - 17.00u)
Aantal SKJ registratiepunten: 6,85
Kosten: op aanvraag
Meer informatie: academie@vitree.nl 

ABC Update
Een vervolg op de basistraining, wat heeft het team gedaan met de driedaagse ABC-training en hoe is de ABC-methodiek geimplementeerd.

Doelstelling:
na deze training ben je in staat om te reflecteren op je eigen beroepshouding in contact met de client en collega's. Je bent bewust van je eigen rol in het geheel. Je hebt handvatten gekregen om te gaan met lastig en/of moeilijk gedrag
Doelgroep: medewerkers die werkzaam zijn met clienten, medewerkers die een communicatieve rol hebben
Tijdsduur: 1 dag (van 9.00 - 17.00u)
Aantal SKJ registratiepunten: 2,50
Kosten: op aanvraag
Meer informatie: academie@vitree.nl