Sommige jongeren van ons project Alleenstaande Minderjarige Statushouders (AMS) komen vlak voor de zomer bij Vitree wonen. Zij moeten dan de zomervakantie overbruggen zonder taalles en/of dagbesteding. Voor deze jongeren biedt Vitree: Summer School. Een nieuw initiatief, samen met voogdij-instelling Nidos tot stand...

De werkzaamheden van Futureforce, onderdeel van Trias Groep, worden per 1 juli 2017 door Vitree overgenomen. Futureforce maakte eerder bekend dat zij dit project voor opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige statushouders in IJsselland en Salland beëindigt. Voogdijinstelling Nidos heeft Vitree gevraagd dit...

Soms is opvoeden een zware taak en moeten ouders en kinderen even op adem komen. Dan is het fijn als kinderen af en toe kunnen worden opgevangen in een weekendpleeggezin. Voor deze en alle andere vormen van pleegzorg zoekt Vitree pleegouders.
In Almere hingen tot 3 juli overal in de stad levensgrote billboards...

Vitree heeft in 2016 aan  ruim 3.000 (unieke) kinderen, jongeren en gezinnen een vorm van hulp geboden. Daarnaast zijn er allerlei lokale activiteiten uitgevoerd die niet in unieke cliënten uit te drukken zijn. Denk aan de 459 voorlichtingslessen in schoolklassen (OKé-op-school), de inzet van medewerkers (fte) in...

Onze Almeerse pleegouders Menno en Tjesjen Kuiper kregen woensdag 26 april een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Franc Weerwind.
Menno en Tjesjen hebben in de afgelopen 30 jaar ruim 65 pleegkinderen in hun huis opgevangen. Zij zijn als informant, co-trainer en voorzitter van de POR (Tjesjen)...