Soms is opvoeden een zware taak en moeten ouders en kinderen even op adem komen. Dan is het fijn als kinderen af en toe kunnen worden opgevangen in een weekendpleeggezin. Voor deze en alle andere vormen van pleegzorg zoekt Vitree pleegouders.
In Almere hangen tot 3 juli overal in de stad levensgrote billboards...

Vitree heeft in 2016 aan  ruim 3.000 (unieke) kinderen, jongeren en gezinnen een vorm van hulp geboden. Daarnaast zijn er allerlei lokale activiteiten uitgevoerd die niet in unieke cliënten uit te drukken zijn. Denk aan de 459 voorlichtingslessen in schoolklassen (OKé-op-school), de inzet van medewerkers (fte) in...

Onze Almeerse pleegouders Menno en Tjesjen Kuiper kregen woensdag 26 april een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Franc Weerwind.
Menno en Tjesjen hebben in de afgelopen 30 jaar ruim 65 pleegkinderen in hun huis opgevangen. Zij zijn als informant, co-trainer en voorzitter van de POR (Tjesjen)...

Triade en Vitree koersen op een fusie per 1 januari 2018. Het fusiedocument is afgerond en ligt voor bij de medezeggenschapsraden. Wanneer deze positief adviseren, wordt hetfusiedocument aangeboden aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Bestuurders mevrouw Afien Spreen van Triade en de heer Paul van der Linden van...

Per 1 januari 2015 zijn in Lelystad  vier Jeugd- en Gezinsteams gevormd, elk verbonden aan een stadsdeel. Voor 2017 wordt de samenwerking in het JGT voortgezet en sluiten twee nieuwe partijen zich bij deze samenwerking aan: MEE IJsseloevers en Welzijn Lelystad. In de teams werken gezinshulpverleners van...