Om onze jaarcijfers meer te laten leven, hebben we dit jaar een aantal ervan in beeld gebracht. De vouwfolder sturen we graag toe, bel 088 1787100.

"Je zou er toch niet aan moeten denken dat deze kinderen in een kindertehuis groot moeten worden, want dat zou kunnen gebeuren als er niet genoeg pleegouders zijn", aldus pleegvader Albert. Vitree-pleegouders Albert en Netty uit Nagele vertelden over hun gezin met 2 pleegkinderen aan de krant De Noordoostpolder. ...

Het Passend Onderwijs en NJI zetten zich in om de verbinding tussen het onderwijs en jeugdhulp te versterken. Hiervoor worden allerlei mooie praktijkvoorbeelden gedeeld, zo als die in Almere op SBO De Watertuin, waar Vitree jeugdhulp op school biedt.
In Almere is met de nieuwe werkwijze tussen onderwijs en...

Sommige jongeren van ons project Alleenstaande Minderjarige Statushouders (AMS) komen vlak voor de zomer bij Vitree wonen. Zij moeten dan de zomervakantie overbruggen zonder taalles en/of dagbesteding. Voor deze jongeren biedt Vitree: Summer School. Een nieuw initiatief, samen met voogdij-instelling Nidos tot stand...

De werkzaamheden van Futureforce, onderdeel van Trias Groep, worden per 1 juli 2017 door Vitree overgenomen. Futureforce maakte eerder bekend dat zij dit project voor opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige statushouders in IJsselland en Salland beëindigt. Voogdijinstelling Nidos heeft Vitree gevraagd dit...