Onderwijszorg in Almere in beeld

Het Passend Onderwijs en NJI zetten zich in om de verbinding tussen het onderwijs en jeugdhulp te versterken. Hiervoor worden allerlei mooie praktijkvoorbeelden gedeeld, zo als die in Almere op SBO De Watertuin, waar Vitree jeugdhulp op school biedt.
In Almere is met de nieuwe werkwijze tussen onderwijs en jeugdhulp op scholen in korte tijd aansprekende resultaten geboekt. Het aantal thuiszitters nam af. Het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20%. Kijk hier naar het filmpje