Voor ouders

"Ik had totaal geen grip meer op mijn dochter. Ze liep steeds vaker weg. Ze vroeg onderdak bij vrienden en familie. En wij maar zoeken waar ze was! Ze was ervan overtuigd dat iedereen haar een warm welkom zou geven. Dat zij daar kon wonen en gewoon haar eigen gang kon gaan. Maar zo werkt het natuurlijk niet."  
Sonja, moeder van Nathalie.

Opvoeden lukt niet altijd alleen
Ouders voeden kinderen op. Dat is heel gewoon. Maar opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Dat kan veel oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, geldzorgen of andere omstandigheden. Ook kan er sprake zijn van ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen mét of zonder een licht verstandelijke beperking. Vitree kan helpen.

Onze uitgangspunten voor hulp 
- Kinderen maken deel uit van een gezin.
Onze hulp richt zich op uw hele gezin. U als ouder wordt intensief betrokken bij de behandeling.

-Kinderen horen thuis.
Ons uitgangspunt is om de hulp zoveel mogelijk in de thuissituatie te bieden. Maar soms kan een uithuisplaatsing de beste oplossing zijn. Het liefst dan zo dicht mogelijk bij school en thuis. Gewoon waar het kan, speciaal als het moet.

-We kiezen voor de lichtst mogelijke vorm van hulp.
Hoe lichter de hulp, hoe groter de ruimte voor u en uw kind om zèlf tot oplossingen te komen. Wij denken in mogelijkheden en geloven in eigen kracht.