Pleegouders

Nieuw: Steunouderproject PIT

Wie kan mijn moeder helpen, zodat ik thuis kan blijven wonen?
Vitree ontwikkelde, vanuit de vraag van een pleegkind dat zo graag thuis zou willen wonen, een nieuwe zorgvorm met steunouders: PIT.

PIT = Persoonlijke Interactieve Thuisondersteuning
PIT betekent dat een kind, dat eigenlijk een pleeggezin nodig heeft, thuis kan blijven wonen.
Hoe? Ouders krijgen in huis ondersteuning van steunouders.

Wat is een steunouder?
Dit is een gezin of volwassene, die in de buurt woont van het vraaggezin. De steunouder geeft praktische steun in de thuissituatie, over de opvoeding, over geldzaken en in het huishouden. Vaak zijn het alledaagse vragen, die zonder hulp in een gezin kunnen oplopen tot grote problemen. Dit kan op allerlei momenten van de dag voorkomen.

Wat vraag dit van een steunouder?
Belangrijke voorwaarde is dat een steunouder een vertrouwensband kan opbouwen met een gezin dat in een moeilijke situatie verkeert.
Dit vraagt o.a. respect, goed kunnen luisteren, en een positieve houding om samen met een gezin naar oplossingen te zoeken.
En wat nog meer:

  • Een steunouder is op allerlei momenten van de dag bereikbaar of beschikbaar om steun te kunnen bieden.
  • Het gaat altijd om de veiligheid van het kind in huis.
  • De steunouder heeft een kamer beschikbaar om, als dit nodig is, een kind tijdelijk in huis te nemen. Het doel is dan altijd dat het kind weer terug naar huis gaat. Dit gaat altijd in overleg met Vitree.

Steunouders worden gescreend, opgeleid en begeleid door medewerkers van de afdeling pleegzorg van Vitree.

Iets voor u?
Heeft u interesse om steunouder te worden? Of kent u een gezin dat deze vorm van hulp nodig heeft?
Bel 0320 232550 en vraag naar onze medewerkers van de afdeling Werving en Selectie.