Doelgroepen

Onze jeugdzorg is bestemd voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling of gedragsproblemen hebben. En voor gezinnen die opvoedingsproblemen niet meer zelf kunnen oplossen.

Kinderen met een licht verstandelijke beperking
Vitree is er ook voor moeilijk lerende kinderen en jongeren, met een IQ tussen 50 en 85. Dit zijn kinderen die niet alleen door hun beperkte begaafdheid, maar ook door andere factoren in hun ontwikkeling worden belemmerd.

Kinderen met meervoudige problematiek
De combinatie licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek komt vaak voor. Vitree biedt specialistische behandeling in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiater.

Alleenstaande Minderjarige Statushouders
Vitree is er voor kinderen en jongeren die zonder ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers naar Nederland zijn gekomen. In opdracht van Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen - voert Vitree deze opvang uit, het gaat om huisvesting met begeleiding naar zelfstandigheid.