Huisvesting en begeleiding Alleenstaande Minderjarige Statushouders

Vanaf april 2016 biedt Vitree – in opdracht van voogdijvereniging Nidos –huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige statushouders (AMS). Het doel: begeleiden naar zelfstandigheid.

Uit oorlogsgebieden
De jongeren (tussen de 15 – 18 jaar) hebben vaak een lange en ingrijpende reis gemaakt om in Nederland te komen. Zij komen voornamelijk uit Eritrea, Syrië en Afghanistan, landen waar al jaren sprake is van oorlog en/of onderdrukking. De jongeren zijn hier zonder ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers. Zij staan onder voogdij van Nidos en zijn statushouder.

Leren leven in een nieuwe omgeving
De begeleiding is gericht op hoe de jongeren in Nederland een gewoon, alledaags leven kunnen gaan leiden in een voor hen geheel nieuwe sociaal maatschappelijke en culturele omgeving. Praktisch gaat het om zaken als wonen, naar school gaan en/of werken, een sociaal netwerk opbouwen, sporten en/of een andere vrijetijdsbesteding doen.
Het gaat er om dat de jongeren hier niet alleen verblijven, maar juist mee gaan doen in onze maatschappij. Als zij 18 jaar worden zullen zij (zonder begeleiding) zelfstandig moeten gaan wonen.

Verschillende woonvormen
Op dit moment biedt Vitree huisvesting en begeleiding aan 52 jongeren in de gemeenten Almere, Lelystad en Kampen. Afhankelijk van hun leeftijd en zelfstandigheid zijn hiervoor verschillende woonvormen:

  • Kinderwoongroepen (KWG) tot max. 12 jongeren met 24-uurs begeleiding
  • Kleinschalige Wooneenheden (KWE) voor ongeveer 4 of 5 jongeren met ondersteuning onder andere na schooltijd en in de avond
  • Kleinschalige Wooneenheden Plus (KWE+) voor ongeveer 6 tot 8 jongeren, met meer begeleidingsuren.

Voor alle woonvormen is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Meer weten?
Bel 088 1787000 of mail ons