Over Vitree

Wij denken in mogelijkheden

Vitree is professional in jeugdhulp.
Kiest voor hulp in (en met) het gezin, als er sprake is van meer dan één probleem.

Als hulp thuis niet voldoende is, geeft Vitree voorrang aan opvang van het kind of de jongere in een vervangende gezinssituatie, bijvoorbeeld in een van onze 500 pleeggezinnen.
Voor iedere vraag een passende vorm van hulp; snel en kort waar kan, speciaal en intensief waar nodig. 

Met circa 550 medewerkers werken we vanuit meer dan 60 behandellocaties in West-Overijssel enFlevoland. Vitree is aanbieder van pleegzorg in de provincie Flevoland.

Vitree bestaat sinds 2010, voortgekomen uit een fusie tussen Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) en Stichting de Reeve.