35 % Flevolanders acht zich geschikt als pleegouder

 

Dat is gebleken uit een onderzoek dat wij lieten uitvoeren door onderzoeksbureau Right.
Sinds eind 2015 trekken Vitree en de gemeente Almere samen op met de campagne ‘Almere zoekt Pleegouders’, wat inmiddels maar liefst 50 nieuwe pleeggezinnen heeft opgeleverd.

Imago pleegzorg
Om te zorgen dat Almeerse kinderen, die door omstandigheden uit huis worden geplaatst, zo gewoon en dichtbij mogelijk kunnen worden opgevangen zijn meer pleeggezinnen nodig.
Dat de campagne effectief was bleek al uit de aanzienlijke toename van maar liefst 35 % van het aantal pleeggezinnen.

We vroegen bureau Right te onderzoeken hoe het in Almere en in de rest van Flevoland is gesteld het imago van pleegzorg en wat mensen ertoe beweegt zich al of niet beschikbaar te stellen als pleeggezin. Niet alleen in Almere, maar in heel Flevoland zijn meer pleeggezinnen nodig. Daarom willen we graag weten waar we in onze werving op kunnen focussen, zodat meer Flevolanders die het pleegouderschap overwegen, zich ook daadwerkelijk bij ons aanmelden.

Liefde en aandacht
Uit het onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 35 % van de Flevolanders zichzelf geschikt acht als pleegouder. Op de vraag waarmee mensen pleegzorg associëren worden voornamelijk positieve termen genoemd als: ‘Zorgen voor’, ‘liefde en aandacht’ en men vindt het over het algemeen belangrijk dat kinderen in kwetsbare situaties zoveel mogelijk in een gezin kunnen worden opgevangen.
Op de vraag wat mensen ervan weerhoudt zich aan te melden als pleegouder worden over het algemeen redenen genoemd als: ‘te druk met werk, eigen gezin, mantelzorg en gezondheidsproblemen’ Ook een gebrek aan opvoedervaring wordt vaak genoemd, terwijl juist ook mensen die zelf geen kinderen hebben bij ons van harte welkom zijn om zich te oriënteren op het pleegouderschap.

Niet voor het geld
Opvallend vaak werd ook financiële draagkracht genoemd als reden om er niet aan te beginnen. Dit kan erop wijzen dat men er niet van op de hoogte is dat er een wettelijke maandelijkse vergoeding voor de zorg voor pleegkinderen is.

Pleegouder worden doe je niet voor het geld maar we vinden het wel belangrijk dat mensen ook goed op de hoogte zijn van deze financiële tegemoetkoming. Zeker wanneer dit de enige reden zou zijn waarom geschikte pleegouders er onterecht van af zouden zien om van grote betekenis te kunnen zijn voor een kind.

Samenwerking met gemeente effectief
De campagne ‘Almere zoekt Pleegouders’ die zowel financieel als ook in samenwerking door de gemeente Almere wordt ondersteund is, zo blijkt ook uit dit onderzoek, bewezen effectief. De ruim 50 nieuwe Almeerse pleeggezinnen die in de afgelopen drie jaar zijn geworven en voorbereid  op het pleegouderschap bieden inmiddels een (tijdelijk) thuis aan Almeerse kinderen ( 0 tot 18 jaar) die voor korte of langere tijd niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.