Afbouw project huisvesting jonge statushouders

 

Aan onze opgebouwde expertise, mooie resultaten en bijzonder positieve samenwerking met Nidos (voogdij en jeugdbescherming voor vluchtelingen) heeft het niet gelegen. Toch is het nu zo: de nieuwe aanbesteding voor het huisvesten en begeleiden van alleenstaande jonge statushouders (AMS) is niet gegund aan Vitree. Per 1 januari 2019 wordt AMS op onze locaties in Almere, Lelystad, Kampen, Zwolle en Steenwijk niet meer uitgevoerd.

Op dit moment vindt de afbouw van het project plaats. Veel locaties sluiten al per 1 september. In dit hele proces staat de continuïteit van zorg voor de jongeren voorop.
De begeleiding aan 18-plussers blijft Vitree wel in verschillende gemeenten uitvoeren vanuit onze afdeling Ambulante zorg.