Almeers Taalakkoord: ook wij doen mee

 

Naar schatting heeft 1 op 9 Almeerders moeite heeft met het invullen van formulieren, het begrijpen van officiële brieven, het reizen met het openbaar vervoer, het begrijpen van een medicijnbijsluiter en/of het begrijpen van veiligheidsinstructies op het werk. Dit maakt deze mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond. Met het Taalakkoord spreken lokale organisaties met elkaar af om zich extra in te zetten voor het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere en om daarbij samen te werken. Namens Vitree tekende Riny Slagt op 9 september ook dit taalakkoord.

Deelnemende organisaties

De organisaties die deelnemen aan dit taalakkoord zijn: De gemeente Almere, De Nieuwe Bibliotheek, De Schoor, Humanitas, VMCA, Kindercentrum Ikky, het Jonge Kind Centrum, Prago, IVIO-opleidingen, het ROC van Flevoland, Vitree, Stichting Lezen & Schrijven, Leerwerkloket Flevoland, het UWV en SeniorLive.