Ambassadeur Sander Mook: vanuit je hart doen wat nodig is

 

In december ontvangen zestien Ambassadeurs Jeugd hun certificaat. Zij moeten een stem en gezicht gaan geven aan het werk in de jeugdhulp en de brug vormen tussen werkvloer en politiek. Onze collega ambulant gezinsbegeleider Sander Mook (45) is één van hen. Sander kleurt graag buiten de lijntjes. ‘Vanuit je hart doen wat nodig is, dat is mijn missie.’ Hij vertelt er over in het vakblad Zorg en Welzijn.

Meer positieve verhalen laten horen

De ambassadeurs, allen voorgedragen vanwege hun ‘drive en passie’ volgen de eenjarige leergang met vakken als debatteren, gespreksvoering en persoonlijk leiderschap. Daarnaast is het de bedoeling dat elke ambassadeur een onderwerp – of meerdere – kiest waar hij/zij zich specifiek voor wil inzetten.
Sander heeft er drie: meer positieve verhalen laten horen, werken vanuit je hart, en minder agressie tegen hulpverleners. Over dat laatste onderwerp ging zijn afrondende onderzoek, zijn ‘meesterproef’, want agressie tegen jeugdhulpverleners is volgens hem nog ‘een ondergeschoven kindje.’

Lees hier het hele interview in Zorg en Welzijn
(kun je het niet lezen? Schrijf je in voor een gratis een proefabonnement , loopt vanzelf na een week weer af)