Corona – de zorg gaat door!

 

Zorgen dat we gezond blijven

De maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen zijn verlengd tot 28 april en voor scholen loopt dit door tot 6 mei (einde van de meivakantie). Opnieuw een ingrijpend besluit, waar ook wij als zorgorganisatie ons aan moeten houden. Wij realiseren ons terdege dat het opnieuw grote impact heeft voor iedereen. Immers, het betekent dat onze eigen genomen maatregelen langer van kracht zijn.

Onze belangrijkste aandacht gaat uit naar de zorg voor de jongeren en het contact met ouders. En natuurlijk de zorg voor onze medewerkers, want zonder hun tomeloze inzet en betrokkenheid is dit onmogelijk.

Hoewel de maatregelen nog steeds veel impact hebben blijven we denken in mogelijkheden. Wat kan wel, in plaats van niet. Samen proberen we ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. Zo zorgen we er samen voor dat we gezond blijven.

Onze maatregelen nog eens op een rijtje

Tijdelijk gesloten

  • Alle jeugdhulpactiviteiten in het (speciaal) onderwijs
  • Dagbehandeling voor kinderen, inclusief logeren
  • Kinderbehandelcentra (behalve voor kinderen met ouders werkzaam in de vitale beroepen)
  • Dagbestedingslocaties en activiteitencentra voor volwassenen
  • Sociale ondernemingen inclusief onze horecagelegenheden en zorgboerderijen

In principe GEEN bezoek op onze locaties

Met extra alertheid gaan door

  • Alle ambulante vormen van hulp, voor zowel volwassenen als jeugd, inclusief therapie en ouderschapsbemiddeling.
  • Afspraken worden waar mogelijk telefonisch uitgevoerd. Waar nodig zetten we beeldzorg in.
  • Onze woonlocaties voor volwassenen
  • 24-uurs jeugdzorg voorzieningen, inclusief opvang in pleegzorg en gezinshuizen.

Vragen over het coronavirus?

Veelgestelde vragen en antwoorden over nieuw coronavirus

Deze informatie wordt dagelijks aangepast naar de meest recente situatie.

Speciaal informatienummer van de overheid: 0800 1351.