Coronavirus: Onze hulp moet zo mogelijk doorgaan

 

De hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen moet doorgaan nu het coronavirus ook ons werkgebied heeft bereikt. Vitree doet daar alles aan. We volgen nauwgezet de landelijke richtlijnen en maatregelen. Direct na het uitbreken van het virus stelde Triade Vitree een crisisteam samen. Afien Spreen en Paul van der Linden hebben als raad van bestuur de leiding. Er zijn daarnaast operationele teams ingesteld die alle maatregelen op maat in de verschillende regio’s uitwerken. Het belangrijkste is dat we onze jeugdhulp zo goed mogelijk door laten gaan.

Zondag 15 maart zijn er nieuwe landelijke maatregelen bekend gemaakt. Graag informeren we u over onze werkwijze en de maatregelen voor de komende periode, deze gaan in op 17 maart en gelden vooralsnog tot 6 april 2020.

Wij sluiten tijdelijk
• Jeugdhulp in het (speciaal) onderwijs (o.a. Oké op school, Sterk in de Klas, Onderwijsjeugdzorgarrangementen)
• Kinderbehandelcentra

Met extra alertheid voor besmetting gaat door
• Ambulante vormen van hulp, inclusief therapie en ouderschapsbemiddeling.
• Gezinsgerichte voorzieningen: pleegzorg en gezinshuizen
• 24-uurs voorzieningen

Bij alle maatregelen blijven we steeds zoeken naar zoveel mogelijk maatwerkoplossingen. Wat kan er wel, wat kan er anders? Daar zetten onze medewerkers zich met alle creativiteit voor in.

De eerder genomen maatregelen blijven ook van kracht. Zoals de alertheid op extra hygiëne, extra inzet van schoonmaak op onze locaties en de oproep voor medewerkers om bij milde griepachtige klachten zo mogelijk vanuit huis te werken. We hebben alle (grote) externe bijeenkomsten tot nader tijdstip geannuleerd. Ook vergaderen we alleen als het strikt noodzakelijk is.

Een besmetting voorkomen
Wat doen we om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De maatregelen voor cliënten en medewerkers zijn:
• Was je handen regelmatig met vloeibare zeep (lees hier hoe)
• Hoest en nies, als dit mogelijk is, in de binnenkant van je elleboog
Als je in je handen hoest of niest, was ze dan daarna
• Gebruik papieren zakdoekjes, en gooi ze na gebruik weg.
• We schudden geen handen.
• Blijf thuis met verkoudheidsklachten (voor onze zorgmedewerkers gelden specifieke richtlijnen)

Wat vragen we van u?
Heeft u zelf, uw partner of uw zoon of dochter, griepachtige klachten (hoesten, niezen, benauwdheid) en koorts (meer dan 38,0 graden Celsius): Blijf dan thuis, bel de huisarts als de klachten verergeren.
Is er een vraag over  uw kind op een onze (24-uurszorg)locaties?
Neem dan contact op met de locatie zelf.

Mochten er aanvullende maatregelen vanuit het ministerie zijn, dan informeren we ieder direct hierover.

Vragen over het coronavirus?
Veelgestelde vragen en antwoorden over nieuw coronavirus
Deze informatie wordt dagelijks aangepast naar de meest recente situatie.
Informatiekaart Thuisarts
• Speciaal informatienummer van de overheid: 0800 1351.