Crisisopvanggroep Harmonie voor kinderen verhuisd

 

Sinds vandaag (dinsdag 17 december) is crisisopvanggroep Harmonie weer open. Deze crisisgroep is afgelopen week verhuisd, gister heeft Mark (11 jaar) het nieuwe onderkomen geopend.
Het is een nieuwe start voor de Harmonie op een moderne en geschiktere plek voor het opvangen van kinderen. Manager Jan Fahner heeft ook de gelegenheid aangegrepen om de methodiek te vernieuwen. Bood Harmonie voorheen naast de crisiszorg ook logeeropvang voor kinderen met een GGZ indicatie. Vanaf nu worden deze doelgroepen gescheiden opgevangen.
Per vandaag kan er gefaseerd weer kinderen opgevangen worden in Harmonie.

Doelgroep: Kinderen van 4 tot 12 jaar, waarbij sprake is van acute onveiligheid en die tijdelijk een plek nodig hebben buiten het gezinssysteem. Deze behoefte kan liggen in het feit dat er sprake is van crisis in de opvoed situatie en de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Of dat er sprake is van ernstige verstoring van de balans tussen draagkracht en draaglast.

Soort opvang:
• 4 plekken voor kinderen in een crisissituatie, duur: 28 dagen, met mogelijkheid van verlening van 2 weken, tot max. 6 weken
• 4 plekken voor passende overbrugging, duur: max. 3 maanden

Info en aanmelden:
Op werkdagen: info@jeugdcentraalflevoland.nl of 088 323 21 33
Buiten werkdagen: crisiscoordinatiepunt@triade-flevoland.nl of 088 3232100