Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Vitree, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Vitree en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Vitree website berusten bij Vitree. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Vitree de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Vitree zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Vitree geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Fotografie: Voor de foto’s is gebruik gemaakt van modellen.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website