Zand, schelpen, verf en water tijdens hitte op KBC Lelystad

 

Kinder Behandel Centrum (KBC) Lelystad maakt van de hitte gebruik om leuke dingen te doen. Gisteren startte de dag met een groepslesje uit het programma Uk & Puk. Het thema waarmee momenteel gewerkt wordt, is ‘oef wat warm!’. Het verhaaltje ging over Puk op het strand.

De kinderen gingen met hun handjes en voetjes door het koude zand, onderdeel van het ervaren. Ze voelden hoe het is om zand over de handen te laten lopen, ze te begraven en hoe schelpen voelen. Daarna werden de handen schoongemaakt met water.

Verf en water in de hitte

Een andere groep was buiten bezig met verf en water om zichzelf er gekleurd op te zetten. Om dit er weer af te krijgen zette de leiding de sproeier aan, en mochten de kinderen door de stralen rennen.

Ontwikkeling stimuleren

Uk & Puk is een totaalprogramma voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (onder meer de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling). Het programma is gericht op spelen, ontdekken en ervaren. KBC Lelystad combineert dit met ‘Ervaar het maar!’. De groepslesjes worden meestal gekoppeld aan een prentenboek wat passend is bij het thema.

Het KBC probeert alle lesjes en activiteiten zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de verschillende niveaus van de kinderen op het KBC. Naast de groepen proberen ook de andere disciplines bij het thema aan te sluiten, denk aan de muziektherapeut, de fysiotherapeut en de logopedisten.