Resultaat jeugdhulp in school: minder thuiszitters

 

“Na 2,5 jaar pilot is het aantal thuiszitters afgenomen. Het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20%. Het aantal verwijzingen naar de jggz daalde van 54 naar 25.” Aldus directeur Karin Aarden (De Watertuin) tijdens een evaluatiebijeenkomst over de opgedane ervaringen en resultaten van de jeugdhulp (Vitree) in school.

Meer rust in de school
Misschien wel belangrijker dan de cijfers: in de school is veel meer rust. Voorafgaand aan de evaluatiebijeenkomst kon voorzitter PO-raad Rinda den Besten in de school zien en ervaren hoe jeugdprofessionals van Vitree met kinderen aan het werk zijn.
Een cruciale succesfactor is dat bestuurders van gemeente, Passend onderwijs Almere, Vitree en ASG én de directie van de Watertuin elkaar vonden in de ambitie om jeugdhulp in de school te halen en zo schooluitval en verwijzingen naar zware jeugdhulp te voorkomen. Partners zagen de oplossing niet in dikke, tot op detail uitgewerkte plannen, evenmin in aanbesteding, maar in co-creatie en cofinanciering. Lees hier meer.