Leerlingen lopen ‘bliksemstage’ bij Vitree jeugdzorg

 

Negen leerlingen van basisschool De Polderhof hebben woensdag 30 oktober bliksemstage gelopen op Het Ruim waar jeugdzorg van Vitree te vinden is. Psychomotorische therapie, pleegzorg en Oké op school waren een aantal onderwerpen die aan bod kwamen. Na afloop gaven de kinderen aan een leuke ochtend te hebben gehad. 

De Bliksemstages zijn een initiatief van JINC. Deze organisatie helpt Nederlandse kinderen richting de arbeidsmarkt en verzorgt stages bij diverse partners, waar Triade Vitree er één van is.

De leerlingen kwamen ’s ochtends met een leerkracht en twee ouders binnen om te beginnen met hun bliksemstage in de jeugdzorg. Eerst kregen ze wat meer te horen over Triade Vitree en werd besproken wat de leerlingen van de bliksemstage wilden opsteken.

Leerlingen aan de slag

Hierna begon de eerste echte stageactiviteit: psychomotorische therapie. De leerlingen gingen daar aan de slag met twee samenwerkingsopdrachten. Ze moesten een bal met stokken in de basket krijgen en ze gaven de stokken in een kring aan elkaar over. Hierbij werd de leerlingen gevraagd wat ze in hun lijf voelden en wat hun gedachten hierbij waren. De kinderen stelden de PMT’ers veel vragen over wat er leuk en minder leuk is aan het werk en welke studie/opleiding zij hebben gedaan.

Goodiebags van Vitree

Leerlingen kregen een goodiebag mee van Vitree

Pleegzorg tijdens bliksemstage

Vervolgens ging de groep naar Pleegzorg, waar zij twee filmpjes te zien kregen over pleeggezinnen. De kinderen waren hiervan zichtbaar onder de indruk. Met name de leerkracht en meegekomen ouders hadden daarna een aantal vragen voor de pleegzorgmedewerkers.

Daarna was het tijd voor een pauze. Onder het genot van een hapje en een drankje vertelde een secretariaatsmedewerker over haar werkzaamheden. Het leuke hiervan was dat de kinderen een heel ander aspect van het werken in de jeugdzorg te horen kregen.

Beenzwaaien en toren bouwen

‘Oké op school’ was de laatste afdeling waar de kinderen ervoeren hoe het is om als trainer werkzaam te zijn. Nadat ze zichzelf hadden voorgesteld aan de hand van hun schoen, volgden er twee oefeningen die ook in de trainingen worden aangeboden. Beenzwaaien (gericht op focussen) en het bouwen van een toren (samenwerken).

Als afsluiting kregen de kinderen een goodiebag mee naar huis, waar met name het pakje drinken, het koekje en de spinner een succes waren. De kinderen gaven aan een leuke ochtend te hebben gehad. Het was leerzaam en interessant. Er waren kinderen die na hun bliksemstage in de jeugdzorg aangaven dat ze later niet met kinderen willen werken. We bespraken dat ook dat een doel is van deze ochtend: dat je er achter komt wat je wel en wat je niet leuk lijkt.