Nieuw in 2019: Eén centraal aanmeldpunt 24-uurs jeugdhulp

 

Vanaf 2 januari 2019 is er in Flevoland één centraal aanmeldpunt voor alle 24-uurs jeugdhulp: Jeugdcentraal Flevoland. Het is een bijzondere samenwerking van de jeugdhulporganisaties Vitree, Intermetzo en ’s Heeren Loo. Samen met de 6 gemeenten in Flevoland is er afgesproken dat een aanmelding altijd voorafgegaan wordt door contact of een consultatie met Jeugdcentraal Flevoland.

Regionaal handelingskader
Het regionaal handelingskader vormt de basis voor de samenwerking. Het schetst de contouren waarbinnen vorm en inhoud aan de samenwerking wordt gegeven. Het komende jaar wordt, samen met de lokale toegangen en SAVE, de samenwerking verder ontwikkeld.

 Jeugdcentraal Flevoland is:
• Laagdrempelige consultatie voor zorgverleners en de gemeente.
• De aanmelding voor 24-uurs jeugdhulp in Flevoland.
• Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur, 088 – 323 21 33 of  info@jeugdcentraalflevoland.nl
• www.jeugdcentraalflevoland.nl

NB: het crisiscoördinatiepunt blijft gehandhaafd. Alle telefoontjes en e-mails rondom crisis 12- en 12+ blijven volgens de bestaande wegen lopen (088 323 21 00 of crisiscoordinatiepunt@triade-flevoland.nl).