Nieuw: Ambulant Crisis Hulp-team

 

Onlangs is het team Ambulant Crisis Hulpverlening (ACH) van start gegaan. Dit team werkt vanuit Vitree bovenlokaal voor de gemeenten Almere, Dronten, NOP en Zeewolde. Voor Urk en Lelystad geldt in Flevoland een andere crisisprocedure.
Het ACH-team komt direct in actie bij een crisis.  Deze vorm van intensieve hulp aan de jeugdige en zijn gezin en/of netwerk duurt in principe maximaal vier weken. Het doel is: het oplossen van acute problemen, het herstellen van het evenwicht in het gezin en het voorkomen van een uithuisplaatsing van één of meer kinderen.

Aanmelden
De procedure bij aanmelding voor crisisinterventie is ongewijzigd en vindt altijd plaats via het crisiscoördinatiepunt (CCP). Het CCP is een puur administratief punt. De organisatie of persoon die rechtstreeks jeugdigen en hun ouders op grond van de Jeugdwet kunnen aanmelden zijn: lokale toegangen, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, artsen (huisarts, jeugdarts, medisch specialist). Daarnaast kunnen ook Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming rechtstreeks verwijzen.

Bereikbaar
Tijdens kantoortijden via 088 – 32 32 100, buiten kantoortijden en in het weekend is het telefoonnummer 088 – 22 20 500 (Veilig Thuis Flevoland).