Diagnostiek

Voor wie: Kinderen, jongeren en gezinnen
Duur: 2 weken - 3 maanden
Locatie: Flevoland en IJsselland

Waarom reageert en doet mijn kind zo anders als mijn andere kinderen? Heeft u een vermoeden dat er meer aan de hand is met een kind? Vitree doet ook onderzoek om dit inzichtelijk te maken. Een aantal mogelijkheden:

Handelingsgerichte diagnostiek
Voor kinderen en jongeren van 4 – 23 jaar waarbij vragen zijn over het gedrag. Het kind en het gezin staan in deze vorm van diagnostiek centraal. Handelingsgerichte diagnostiek wordt doelgericht en samen met alle betrokkenen rond het kind (gezin, school en hulpverlening) uitgevoerd.
Er zijn verschillende vormen van diagnostiek mogelijk:
– IQ (intelligentiebepaling) onderzoek
– IQ & persoonlijkheidsonderzoek
– Aanvullende psycho-educatie
– Aanvullende individuele korte behandeling

Lees hier meer:  info voor ouders; info voor hulpverleners

Gezinsonderzoek
Voor kinderen die in een pleeggezin of 24-uurszorg verblijven. Onderzoek vindt plaats in het gezin, gericht op het perspectief of het kind weer thuis kan wonen.
Doel: is het zinvol te investeren in een thuisplaatsing?

Perspectief onderzoek
Vervolg op gezinsonderzoek. Onderzocht wordt of er een thuisplaatsing (vanuit een pleeggezin of 24-uurssetting) van een kind kan plaatsvinden. Na dit onderzoek volgt een advies over het verdere behandelplan van het kind.

Informatie en aanmelden
088 1787000

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website