Therapie

Voor wie: Voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling
Duur: divers
Locatie: Flevoland en IJsselland

Vitree biedt verschillende vormen van therapie.

Video Interactie Begeleiding (VIB) – Gehechtheid
Een intensieve vorm van video interactie begeleiding voor ouders die vragen hebben m.b.t. de hechtingsontwikkeling van hun kind. Aan de hand van beelden leren ouders om gerichter te kijken en aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Het kind kan zich beter ontwikkelen, voelt zich veilig en durft zich toe te vertrouwen aan de ouder en kan hulp vragen en troost zoeken. Lees hier meer.

Systeemtherapie
Voor gezinnen die steeds terugkerende ruzies of problemen hebben en bereid zijn om met elkaar te onderzoeken wat de onderliggende patronen zijn. Bij systeemtherapie worden de krachten gebundeld, alle betrokkenen doen mee. Hierdoor verloopt het herstel sneller.

Speltherapie
Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Lees hier meer.

Psychomotorische therapie (PMT)
Voor kinderen en jongeren die niet makkelijk praten over de dingen die ze moeilijk, lastig of eng vinden. Het is een ervaringsgerichte therapievorm, doen staat voorop. Er wordt gewerkt met vormen van sport, spel en dans. Lees hier meer.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Voor kinderen en jongeren die last hebben van traumatische herinneringen, zoals pesterijen, misbruik of mishandeling. Door middel van licht en/of geluid wordt het verwerkingssysteem in de hersenen geactiveerd. Hiermee worden nare gebeurtenissen verwerkt.

Cognitieve gedragstherapie
Voor kinderen en jongeren met o.a. agressiviteit en woede-uitbarstingen, angsten, fobieën, paniekstoornissen, depressieve stoornis, gedragsstoornis, opzettelijke zelfbeschadiging.
Er wordt nieuw ‘helpend’ gedrag aangeleerd.

Informatie en aanmelden
088 1787000

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website