Hulp bij crisis in een gezin

Wie bel je tijdens een crisis?Een kind of gezin in crisis heeft hulp nodig.

Voor kinderen, jongeren en ouders

Is er acute hulp nodig in de gezinssituatie? Bel Veilig Thuis 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) wanneer er sprake is van crisis in de opvoedsituatie.

Voor verwijzers

Acute hulp van Vitree

Vitree biedt binnen 24 uur hulp als er een crisis is. Het Ambulante Crisis Hulp (ACH)-team voert deze hulp uit.
Het doel is om de acute problemen in de opvoedingsituatie op te lossen, het evenwicht in het gezin te herstellen en te voorkomen dat een of meer kinderen uit huis worden geplaatst.

Er kan sprake zijn van een crisis wanneer

  • Ouders geen grip meer hebben op de situatie thuis
  • Er sprake is van agressie en directe onveiligheid voor een kind
  • Een kind uit huis geplaatst dreigt te worden

De hulp start binnen 24 uur, waarbij de hulpverleners goed bekijken wat de hulpvraag is. Op die manier biedt Vitree hulp op maat aan kind en gezin in een crisissituatie.

Ambulante Spoedhulp in gezin

Voor wie: Gezin is in crisissituatie
Locatie: In Flevoland en IJsselland
Duur: 3 - 4 weken

Lees meer

Families First: intensieve crisishulp

Voor wie: Gezin in crisissituatie met dreigende uithuisplaatsing
Locatie: IJsselland
Duur: max. 31 dagen

Lees meer

Crisispleegzorg

Voor wie: Gezin in crisissituatie met directe onveiligheid voor het kind (0 - 18 jaar)
Locatie: Flevoland
Duur: max. 4 weken

Lees meer

Crisisopvang

Voor wie: Gezin in crisissituatie met directe onveiligheid voor het kind (4 - 18 jaar)
Locatie: Flevoland, Kampen, Zwolle
Duur: max. 28 dagen

Lees meer

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website