Crisispleegzorg

Voor wie: Gezin in crisissituatie met directe onveiligheid voor het kind (0 - 18 jaar)
Duur: max. 4 weken
Locatie: Flevoland

Crisis pleegzorg

Aanpak
Binnen 24 uur is er opvang in een pleeggezin. Het doel is om uit te zoeken wat het perspectief is.

Resultaat
De crisis is gestabiliseerd. Het kind of de jongere kan terug naar huis en/of er is vervolghulp georganiseerd.

Informatie en aanmelden
crisiscoordinatiepunt@triade-flevoland.nl of 088 3232100.

Wel crisis, maar geen uithuisplaatsing nodig? Dan heeft Vitree ook nog andere vormen van crisishulp.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website