Crisispleegzorg

Voor wie: Gezin in crisissituatie met directe onveiligheid voor het kind (0 - 18 jaar)
Duur: max. 4 weken
Locatie: Flevoland

Crisis pleegzorg

Aanpak
Binnen 24 uur is er opvang in een pleeggezin. Het doel is om uit te zoeken wat het perspectief is.

Resultaat
De crisis is gestabiliseerd. Het kind of de jongere kan terug naar huis en/of er is vervolghulp georganiseerd.

Informatie en aanmelden
crisiscoordinatiepunt@triade-flevoland.nl of 088 3232100.

Wel crisis, maar geen uithuisplaatsing nodig? Dan heeft Vitree ook nog andere vormen van crisishulp.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website