Crisisopvang

Voor wie: Gezin in crisissituatie met directe onveiligheid voor het kind (4 - 18 jaar)
Duur: max. 28 dagen
Locatie: Flevoland, Kampen, Zwolle

24-Uurs crisisopvang

De 24-uurs crisisopvang biedt onderdak aan kinderen en jongeren die zich in een acuut bedreigende (gezins)situatie bevinden. Voor de veiligheid van deze kinderen en jeugd is een uithuisplaatsing soms nodig, om rust en veiligheid te bieden.

Aanpak crisisopvang

Vitree brengt het kind of de jongere onder in een crisisgroep of in een geschikt onderkomen binnen een van de andere locaties. De hulp wordt ook direct ingezet. Deze zorg is bedoeld om samen met ouders/het gezin de situatie te stabiliseren. Hulpverleners hebben als doel de veiligheid thuis te borgen.

Resultaat

Doel van de hulp is dat de situatie weer stabiel. Het kind of de jongere kan daardoor terug naar huis en/of er is vervolghulp georganiseerd.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding over een crisisverblijf in Flevoland kan gemaild worden naar crisiscoordinatiepunt@triade-flevoland.nl. Bellen is mogelijk via het nummer 088 3232100. Voor Kampen en Zwolle: IJsselland/Zwartewaterland/Noord-Veluwe: 088 1787100 of intakewestoverijssel@vitree.nl

 

Geen crisisverblijf nodig, maar wel een andere vorm van crisishulp? Vitree heeft meerdere vormen van crisishulp.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website