Families First: intensieve crisishulp

Voor wie: Gezin in crisissituatie met dreigende uithuisplaatsing
Duur: max. 31 dagen
Locatie: IJsselland

Gezin bij elkaar houden

Families First is intensieve crisishulp voor kinderen in een gezin en hun ouders. Het doel is om het gezin bij elkaar te houden. Met deze crisishulp wordt ingezet op het voorkomen van uithuisplaatsing van één of meer kinderen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. Deze hulpvorm kan ingezet worden als ouders geen grip meer hebben, er sprake is van agressie en directe onveiligheid voor een kind. De kinderen dreigen uit huis geplaatst te moeten worden.

Aanpak intensieve crisishulp

Binnen 24 uur komt een gezinshulpverlener in het gezin (min. 7 uur hulp p/w) om de intensieve crisishulp voor kinderen en ouders op te starten.
De hulp is doelgericht en sluit aan bij de behoeften en doelen van het gezin. De zorg is gericht op het versterken van datgene wat goed gaat en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Resultaat van deze hulp

Het kind blijft bij (een van) de ouders wonen, er is zo nodig toeleiding naar aanvullende hulp.

Aanmelden voor intensieve crisishulp

intakewestoverijssel@vitree.nl of 088 1787100

Toch een andere vorm van crisishulp nodig? Hier vind je het overzicht van de verschillende vormen crisishulp bij Vitree.

 

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website