Wonen in een ander gezin: Gezinshuis

Voor wie: Kinderen en jongeren van 4 - 18 jaar
Duur: Zo lang als nodig is
Locatie: Flevoland en IJsselland

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van opvang voor kinderen die niet langer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen.  De kinderen komen vaak uit een gezin waar veel problemen zijn of waar ze niet veilig zijn. Een gezinshuis lijkt op een normaal gezin.  De gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor de kinderen. Het verschil met pleegzorg is dat er in een gezinshuis sprake is van een professionele opvoeder. Daarom krijgt 1 van de, of beide gezinshuisouders betaald door Vitree voor de zorg aan de kinderen.

Aanpak
In een gezinshuis krijgt een kind een zo normaal mogelijke opvoeding, waar nodig wordt voor extra (ambulante) behandeling gezorgd.  Elk kind heeft een eigen hulpverleningsplan en programma (zoals school, huiswerk maken, hobby). Een of twee weekenden per maand logeert het kind thuis of bij een weekendgezin. Daarnaast doet ieder kind mee aan de huiselijke activiteiten zoals samen eten, huishoudelijke taken en verjaardagen. In een gezinshuis woont een kind in een huis met andere gezinshuiskinderen en vaak ook eigen kinderen. Iedereen heeft zijn eigen slaapkamer.
Deze vorm van hulp is o.a. bedoeld voor kinderen die langere tijd hulp nodig hebben.

Resultaat
De nadruk ligt op het opgroeien in een veilige en stabiele omgeving. Een kind kan na afloop weer terug naar huis of naar een andere vorm van hulp, bijvoorbeeld naar begeleid wonen.

Informatie en aanmelden

Voor Flevoland: bel 088 32 32 133 of stuur een mail naar info@jeugdcentraalflevoland.nl
Voor Overijssel:
bel 088 32 32 111 of stuur een bericht

 

Gezinshuisouder worden?

Meer informatie over het worden van gezinshuisouders, vind je hier.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website