Wonen in een ander gezin: Pleegzorg

Voor wie: kinderen en jongeren van 0-18 jaar die een stabiele gezinssituatie nodig hebben.
Duur: enkele dagen tot jarenlang
Locatie: Flevoland

Soms kan een kind even niet thuis wonen. Bijvoorbeeld bij conflicten in het gezin, psychische problemen en/of verslaving bij ouders, of probleemgedrag bij het kind. Vitree kiest altijd als eerste opvang in een pleeggezin, zodat het kind in een gezin kan opgroeien. Bij voorkeur bij familie of bekenden.
Als dat niet mogelijk is, gaat Vitree op zoek naar een ander passend pleeggezin.

Vormen van pleegzorg
Er zijn allerlei vormen van pleegzorg mogelijk. Hieronder staan er een aantal.
Neem contact met ons op om samen te kijken welke vorm het beste aansluit bij het kind en zijn gezin.

Informatie en aanmelden

Bel 088 17 87 110 of stuur een mail naar info@jeugdcentraalflevoland.nl

Crisispleegzorg

In een gezin kan een situatie dusdanig escaleren, dat een kind vanwege zijn veiligheid snel uit huis moet. Vitree kan het kind dan een plekje geven in een crisispleeggezin. Het doel is te bekijken wat de beste vervolgoplossing voor het kind is.

Duur: een paar dagen tot vier weken.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of de vraag om mee te denken in een specifieke situatie: 088 1787110.
Voor aanmelden: ccjz@vitree.nl

Kortdurende pleegzorg

Dit is opvang voor kinderen bij wie meer tijd nodig is dan bij een periode van crisisopvang of kinderen die ter overbrugging wachten op een vervolgplek. Vaak is er intensief contact met de ouders van het kind.

Duur: een aantal maanden tot enkele jaren.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of de vraag om mee te denken in een specifieke situatie: 088 1787110.
Voor aanmelden: ccjz@vitree.nl

Langdurende pleegzorg

Als een kind geen vooruitzicht heeft om terug te gaan naar huis, kan het voor langere tijd opgroeien in een pleeggezin. Vaak tot hij of zij achttien wordt. Het is nooit helemaal zeker of het kind daadwerkelijk lang in een pleeggezin blijft. Er kan altijd iets in de thuissituatie veranderen waardoor het kind terug gaat naar zijn eigen ouders.

Duur: meerdere jaren, tot het kind 18 jaar is.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of de vraag om mee te denken in een specifieke situatie: 088 1787110.
Voor aanmelden: ccjz@vitree.nl

Weekend- en vakantiepleegzorg

Weekend- en vakantiepleegzorg is vooral bedoeld om de ouders even te ontlasten in de zorg voor hun kind. Door een nachtje te logeren kan door de rust die ontstaat het kind toch thuis blijven wonen. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld in een behandelgroep wonen en niet naar familie of bekenden kunnen, hebben veel aan deze vorm van pleegzorg.

Duur: is op maat, bijvoorbeeld één tot twee keer per maand een weekend, of tijdens (een gedeelte van) de vakantie.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of de vraag om mee te denken in een specifieke situatie: 088 1787110.
Voor aanmelden: ccjz@vitree.nl

Steunouderproject PIT

PIT (Persoonlijke Interactieve Thuisondersteuning) is voor een kind, dat eigenlijk een pleeggezin nodig heeft, maar hierdoor toch thuis kan blijven wonen.
Hoe? Ouders krijgen in huis ondersteuning van steunouders.
Steunouders worden gescreend, opgeleid en begeleid door medewerkers van de afdeling pleegzorg van Vitree.

Duur: zo lang als nodig is (als ouders weer geheel zelf voor de kinderen kunnen zorgen).

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of de vraag om mee te denken in een specifieke situatie: 088 1787110.
Voor aanmelden: ccjz@vitree.nl

In te zetten interventies

Naast pleegzorgbegeleiding zijn er de volgende interventies:

  • Systeemtherapie
    De onderlinge verhoudingen tussen gezinsleden worden helder en bespreekbaar, waardoor herstel van relaties kan plaats vinden.
  • Video Interactieve Begeleiding – gehechtheid
    Nieuwe (niet vanzelfsprekende) gehechttheidsrelatie is op gang gebracht tussen (pleeg)ouder/docent en jeugdige. Lees hier meer.

Voor deze interventies is een beschikking van de verantwoordelijke gemeente nodig.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website