Wonen in een groep: behandelgroep

Voor wie: kinderen en jongeren tot 18 (mogelijk 23) jaar
Duur: 26 - 78 weken
Locatie: Almere, Lelystad, Kampen, Zwolle

(Intensieve) Behandelgroep
24-Uurs behandeling voor kinderen en jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking in combinatie met complexe gedragsproblemen. De behandeling is thuis niet mogelijk. Het kind of de jongere kan niet in een pleeggezin wonen.
Vitree biedt verschillende 24-uurs behandelvormen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Aanpak
Vanuit een duidelijke structuur en veiligheid wordt het kind/de jongere op een locatie van Vitree begeleid aan de hand van een individueel behandelplan. Dit is afgestemd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke leerdoelen van het kind/de jongere.  Samen met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers wordt stap voor stap toegewerkt naar een duurzame terugkeer naar huis en/of lichtere vorm van begeleiding. Tijdens de behandeling gaat het kind/de jongere naar school, stage of werk.

Resultaat
Het kind/de jongere kan terug naar huis of kan verder met een lichtere vorm van behandeling of begeleiding.

Informatie en aanmelden

Voor Flevoland: bel 088 32 32 133 of mail naar info@jeugdcentraalflevoland.nl
Voor Overijssel: bel 088 32 32 111 of stuur een bericht.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website