Zelfstandig leren worden: WOONSTART

Voor wie: jongeren van 16 - 27 jaar
Duur: max. 2 jaar
Locatie: Dronten

Woonstart is voor jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen. In deze woonvorm gaan jongeren aan de slag met wonen, leren en werken. Dit betekent onderwijs volgen en/of een betaalde baan krijgen (en volhouden), instromen op de woningmarkt en gaan beschikken over een eigen sociaal netwerk. Het doel is zelfstandig leren functioneren en een toekomst opbouwen. In Dronten is er plek voor maximaal 10 jongeren tussen de 16 en 27 jaar.

Aanpak
De jongere wordt dagelijks begeleid door een eigen coach, dit is een professional van Vitree. Samen met de coach wordt een persoonlijk begeleidingsplan met leerdoelen opgesteld. Elke jongere heeft een eigen kamer in een huis dat wordt gedeeld met andere jongeren. De huur betaalt de jongere zelf.
In dit project wordt samengewerkt met de gidsen van de gemeente, leer/werkbedrijven, onderwijsinstellingen, jongerenwerk en UWV. De jongeren moeten immers aan de slag met wonen, leren, en werken.

Voor wie
Woonstart is voor jongeren die:

  • In vergelijking met hun leeftijdsgenoten (nog) niet in staat zijn om zelfstandig en zelfredzaam te functioneren;
  • Gemotiveerd en aanspreekbaar zijn;
  • Uitstromen uit de jeugdzorg, of geen gespecialiseerde jeugdzorg nodig hebben, maar nog niet geheel op eigen benen kunnen staan.

Voor deelname aan Woonstart zijn er een aantal voorwaarden,
o.a.:

  • De jongere heeft voldoende inkomen voor het eigen levensonderhoud (eten/huur/verzekeringen/etc.), of wordt door de gemeente Dronten daarin voorzien;
  • de jongere moet al een redelijke mate van zelfstandigheid hebben omdat de begeleiding beperkt is.
  • Om in te schatten of de jongere past in deze woonvorm vindt er vooraf een intakegesprek bij Vitree plaats. Na de intake wordt besloten of deelname mogelijk is.

Resultaat
De jongere heeft een zelfstandig leven ontwikkeld.
Dit betekent: je bent ingestroomd in de woningmarkt, hebt een betaalde baan, een startkwalificatie of volgt onderwijs en beschikt over een eigen, positief sociaal netwerk.

Aanmelden en Intake
De gidsen van de gemeente Dronten kunnen de jongere aanmelden. Hoe gaat dat?
De gids vult samen met de jongere een aanmeldformulier in en stuurt dit naar Vitree. Na de ontvangstbevestiging volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek wordt er onderzocht of de jongere in aanmerking kan komen voor Woonstart. Als dit het geval is worden er afspraken gemaakt over de start(datum).

Jongeren met een beschikking vanuit de WLZ worden in principe niet gehuisvest bij Woonstart (tenzij dit gezamenlijk is overeengekomen).

Informatie
088 1787120
woonstartdronten@vitree.nl

 

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website