Dagbehandeling

Voor wie: Kinderen van 2 t/m 5 jaar
Duur: gemiddeld 9 maanden
Locatie: Almere, Emmeloord, Urk, Lelystad, Dronten

Een dagbehandelingsgroep is voor kinderen die achter zijn geraakt in hun ontwikkeling. Naast een ontwikkelingsachterstand kan er ook sprake zijn van een spraak-/taalachterstand en gedragsproblematieken, denk aan ADHD, ASS, PDD-NOS of een problematische gehechtheid. De behandeling kan bestaan uit een volledige plaatsing (5 dagen per week) of een gedeeltelijke plaatsing in samenwerking met school, peuterspeelzaal of de kinderopvang.

Aanpak
Vanuit een veilige groep van 8 kinderen wordt gestart met observatie en gesprekken met ouders om de hulpvraag in kaart te brengen. De behandeling die daarna volgt is per kind verschillend. Elk kind heeft een eigen hulpverleningsplan met daarin het perspectief en doelen.
We bieden op maat gericht leerzame ontwikkelingsactiviteiten aan, zoals onder andere het werken met ontwikkelingsmateriaal, activiteiten gericht op de motoriek, sociale-emotionele training, groepslogopedie, bewegingsactiviteiten. We werken met ouders vanuit de methodiek Gezin Centraal. Het uitgangspunt is dat ouders het kind het beste kennen, we hebben elkaar nodig om uw kind tot een positieve ontwikkeling te laten komen.

Resultaat
Het uiteindelijke doel is dat een kind, wanneer hij/zij er aan toe is, uitstroomt naar een (passende) vorm van onderwijs.

Informatie en aanmelden
088 3232132 of intake@triade-flevoland.nl

Locatie adressen

  • Papageno – Mozartweg 90, 1323 BD Almere
  • De Parel – Marathonlaan 7, 1318 ED Almere
  • De Locomotief – Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat 4, 8302 AP Emmeloord
  • De Vuurtoren – Slenk 1, 8321 LD Urk
  • Beestenboel – Werfstraat 10, 8251 GP Dronten
  • Pluk – Zuigerplasdreef 202,  8223 EX Lelystad

NB Sinds 1 januari 2018 wordt deze vorm van hulp van voorheen Triade uitgevoerd onder de merknaam Vitree.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website