Specialistisch KinderBehandelCentrum

Voor wie: Kinderen en jongeren van 0 - 19 jaar
Duur: Per dagdeel, op maat
Locatie: Almere, Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk

Het kinderbehandelcentrum is er voor kinderen met één of meerdere van de volgende aandachtspunten:
• een (ernstige) ontwikkelingsachterstand
• een verstandelijke beperking
• lichamelijke beperkingen
• autisme
• psychische problemen
• moeilijk te begrijpen gedrag

Aanpak

Op het kinderbehandelcentrum bieden we een behandelomgeving met individuele aandacht en groepsactiviteiten. Alles staat in het teken staat van ontwikkeling en het stimuleren daarvan. Passend bij het niveau van ieder kind.
Dit doen we met een team deskundigen en betrokken professionals zoals logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en gedragsdeskundigen.
Wij streven ernaar dat kinderen en jongeren leren om zoveel mogelijk zelf dingen doen. Dit uitgangspunt staat centraal in de methodieken die we gebruiken: Gezin Centraal, Vlaskamp, Triple C en BOL/EIM.
We werken samen met ouders zodat ook thuis aandacht is voor de ontwikkeling, passend bij het niveau van het kind. Kinderen leren o.a. motorische vaardigheden, stimuleren de zelfredzaamheid en helpen ze om te leren communiceren. Ook maken we, waar mogelijk, een start met de basale schoolse vaardigheden zoals beurt nemen, puzzels oplossen en op een stoel kunnen blijven zitten.

Resultaat

Na de hulp is het kind of jongere voorbereid op een overstap naar het (speciaal) onderwijs of een andere vorm van dagbehandeling. De stappen die we zetten, bepalen we samen met het kind/de jongere en met jullie, als ouders.

Meer informatie en aanmelden

088 3232132 of intake@triade-flevoland.nl

 

NB Sinds 1 januari 2018 wordt deze vorm van hulp van voorheen Triade uitgevoerd onder de merknaam Vitree.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website