Gezinsbehandeling

Voor wie: Gezinnen met opvoedproblemen
Duur: gemiddeld 6 maanden
Locatie: Flevoland en IJsselland

Gezinsbehandeling
Hulp in het gezin voor jeugdigen die opgroeien in gezinnen met problemen op meer gebieden (multiprobleem gezinnen).  Bijvoorbeeld: psychiatrische problematiek en/of een (licht) verstandelijke beperking bij de jeugdige of bij ouders, problemen op diverse leefgebieden bij de ouders, kindermishandeling en/of verwaarlozing.

Het doel is: gedragsproblemen van kinderen verminderen, opvoedvaardigheden van ouders vergroten, het sociaal netwerk betrekken bij het gezin om langdurige oplossingen te borgen.

Aanpak
De problemen in het gezin worden direct aangepakt, o.a. door een analyse van de draagkracht-draaglast. De hulpverlener bezoekt het gezin twee keer per week, de behandeling duurt gemiddeld zes maanden. Er wordt gebruik gemaakt van effectief bewezen interventies (opgenomen in NJI databank), zoals Triple-P, Video Interactie Begeleiding (VIB) en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

Resultaat
Kinderen kunnen veilig thuis blijven wonen. De ouders weten hoe ze hun kinderen groot moeten brengen en men kan zelf nieuwe problemen oplossen. Gezinnen kun zelfstandig, met hulp van het netwerk of met lichtere zorg, verder.

Informatie en aanmelden
088 1787000
Lees hier meer over gezinsbehandeling in bijvoorbeeld Zeewolde.
Lees hier meer over gezinsbehandeling als er sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website