Steunouderproject PIT

Wie kan mijn moeder helpen, zodat ik thuis kan blijven wonen?

Kim, 10 jaar

Voor wie: Gezinnen met een dreigende uithuisplaatsing van kinderen
Duur: tot de kinderen 18 jaar zijn
Locatie: Almere, Dronten, Zeewolde en Lelystad

Steunouderproject PIT
Een vorm van hulp op maat, om er voor te zorgen dat kinderen, thuis kunnen blijven wonen.
PIT staat voor Perspectief in de Thuissituatie

Aanpak
Niet het kind gaat uit huis, de hulp komt in huis. Ouders krijgen van PIT-ouders ondersteuning bij de dagelijkse zorg en opvoeding van kinderen. PIT wordt geboden door een gezin of volwassene die in de buurt woont van het kind. Als dit nodig is kan het kind ook tijdelijk in huis van het steungezin opgevangen worden. Steunouders worden gescreend, opgeleid en begeleid door medewerkers van de afdeling Pleegzorg.

Resultaat
Het gezin kan zelfstandig, met steun van het PIT-gezin verder, de kinderen kunnen veilig thuis blijven wonen.

Lees hier het verhaal van PIT gezin

Meer weten?
Je kunt ons bellen 088 1787110 en meer info lees je hier

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website