Onderwijszorg

Voor wie: kinderen en jongeren op school met gedrags- en werkhoudingproblemen (2 - 18 jaar)
Duur: 2 - 5 maanden
Locatie: Flevoland en IJsselland (op school)

Onderwijszorg

Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig op school, zodat zij daar kunnen blijven. Bij onderwijszorg van Vitree wordt kennis en expertise vanuit de jeugdhulp met onderwijsjeugdhulp-arrangementen ingezet. Dat gebeurt op de eigen vertrouwde omgeving van jeugd en ouders. De hulp is bedoeld voor die kinderen en jongeren op school met problemen rondom gedrag en/of werkhouding. Deze kinderen dreigen uit te vallen op school.

Specifiek voor Almere is er een factsheet voor de mogelijkheden op vijf scholen.

Aanpak extra hulp op school

Bij onze onderwijszorg komt de ambulant hulpverlener in de school of de kinderopvanglocatie. Als het gewenst is, kan de hulpverlener ook in het gezin komen. Ouders, pedagogisch medewerkers of leerkrachten worden in dit zorgproces betrokken zodat zij kunnen helpen het geleerde gedrag toe te passen.

Resultaat              

  • Kinderen laten door de extra hulp op school meer positief gedrag zien, waardoor ze hun talenten kunnen benutten en beter in staat zijn hun eigen gedrag te reguleren.
  • De kinderen kunnen hun opleiding op school vervolgen. Hierdoor ronden ze hun opleiding op het leerniveau dat bij hen past, af met een startkwalificatie.
  • Ouders en school hebben inzicht in de (on)mogelijkheden van het kind en kunnen de geleerde vaardigheden vast te houden.
  • Het lukt door de onderwijszorg vaker om kinderen binnen het regulier onderwijs (ipv doorstroom naar speciaal onderwijs) een diploma te laten behalen.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor deze extra hulp op school kan gebeld worden naar telefoon: 088 1787120. Is deze hulp niet helemaal wat je zoekt, kijk dan eens verder. Ons aanbod voor hulp op school kan veel kinderen helpen.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website