Oké op school: Trainingen primair onderwijs

Ik durf nu een spreekbeurt te geven

Tess (10 jaar)

Voor wie: leerlingen groep 5/6/7/8
Duur: gemiddeld 10 bijeenkomsten
Locatie: Almere (op school)

Soms lopen kinderen op school (het primair onderwijs) tegen problemen aan, waardoor ze kunnen vastlopen. Deze problemen kunnen te maken hebben met angsten, concentratieproblemen, emoties en pesten. Om deze problemen te lijf gegaan biedt Vitree de Oké-op-schooltrainingen aan. Deze trainingen zijn gericht op 5 gedragsaspecten:

 • emotionele stabiliteit
 • grensoverschrijdend gedrag
 • aandachtsproblemen
 • teruggetrokken gedrag
 • hoe om te gaan met anderen

Trainingen voor kinderen met angsten en gedragsproblemen

 • Denken + Doen = durven  (voor kinderen die vaak bang zijn)
 • Concentreren kun je leren (voor kinderen die snel afgeleid zijn)
 • Rots en Water (voor kinderen die gepest worden en/of willen leren voor jezelf op te komen)
 • Zelfcontrole (voor kinderen die heel boos kunnen worden)
 • Hoe gaan Roos en Tom met elkaar om (voor verlegen of onhandige kinderen)
 • Een doos vol gevoelen (voor kinderen die gevoelens moeilijk herkennen of kunnen verwoorden)

Doel voor kinderen met problemen op school

 • minder vertraging in de schoolloopbaan
 • afname van het aantal thuiszitters
 • stijging van het welbevinden van de leerling
 • toename van positief gedrag in de school
 • minder leerlingen richting special onderwijs
 • behalen van een startkwalificatie in het voortgezet onderwijs

Naast trainingen, voorlichtingslessen en specifieke wensen binnen de school, legt de trainer verbindingen met thuis en de klas. Op die manier ontstaat er een compleet beeld. Hierdoor kan de trainer meer maatwerk bieden.

Informatie en aanmelden
Wil je meer informatie voor een kind met problemen in het primair onderwijs? Oké op school heeft een eigen website met een pagina voor ouders.  Alle informatie over alle training van Oké op school is te vinden op de website. Zijn de vragen nog niet beantwoord, dan kan bellen ook: 088 32 32 111.

Oké op school heeft ook een aanbod voor jeugd op het voortgezet onderwijs. Heb je een hele andere zorgvraag voor een kind? Bekijk dan ons hele hulpaanbod.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website