Over Vitree

Specialist in jeugdhulp

Met ruim 500 professionals biedt Vitree specialistische jeugdhulp aan meer dan 3.500 gezinnen per jaar.

Vitree is voor

  • Gezinnen met meer dan één probleem
  • Professionals
  • Leerlingen (onderwijs)

Specialiteit

  • Complexe gezinsproblematiek, incl. (vecht)scheiding
  • Herkennen en behandelen LVB
  • Onderwijszorg
  • Trainen zelfstandigheid, inzet op Eigen Kracht
  • Gezinsgerichte opvang (pleegzorg en gezinshuizen)
  • Versterken van de professionele opvoedomgeving
  • Complexe meervoudige VG-zorg

Ons werkgebied

Vitree werkt samen met 19 alle jeugdzorgregio’s in Nederland. Onze kernregio’s zijn Flevoland en IJsselland. Vitree is hoofdaanbieder van pleegzorg in de provincie Flevoland.

Geschiedenis van Vitree

Vitree bestaat sinds 2010. Is voortgekomen uit een fusie tussen Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) en Stichting de Reeve. Op 1 januari 2018 is Vitree gefuseerd met zorgorganisatie Triade.

 

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Voor het vinden en kiezen van passende hulp, hielp Vitree mee met de ontwikkeling van Even op adem.nl

Bezoek de website