Over Vitree

Specialist in jeugdhulp

Met ruim 500 professionals biedt Vitree specialistische jeugdhulp aan bijna 5.200 gezinnen per jaar.

Vitree is voor

  • Gezinnen met meer dan één probleem
  • Professionals
  • Leerlingen (onderwijs)

Specialiteit

  • (preventieve) Jeugdhulp op school en in de wijk
  • Herkennen en behandelen van een licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Multidisciplinaire hulp bij een ontwikkelingsachterstand
  • Complexe gezinsproblematiek, en complexe (vecht)scheiding
  • Trainen zelfstandigheid, inzet op Eigen Kracht
  • Gezinsgerichte opvang in pleeggezin en gezinshuis
  • Versterken van de professionele opvoedomgeving

Ons werkgebied

Vitree werkt samen met alle 42 jeugdzorgregio’s in Nederland. Onze kernregio’s zijn Flevoland en IJsselland. Vitree is hoofdaanbieder van pleegzorg in de provincie Flevoland.

Geschiedenis van Vitree

Vitree bestaat sinds 2010. Is voortgekomen uit een fusie tussen Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) en Stichting de Reeve. Op 1 januari 2018 is Vitree gefuseerd met zorgorganisatie Triade.

Onze publicaties

Kijk hier voor een overzicht van onze Jaarrekeningen, Jaarverslagen en Kwaliteitsrapporten.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website