Geld geven

Voelt u zich als maatschappelijke organisatie, bedrijf, school of gewoon als persoon betrokken bij het werk van Vitree? Help dan mee!

Wat u moet weten bij het schenken van geld aan Vitree

Waar staat Vitree voor?
Vitree biedt perspectief aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders in complexe en (pedagogisch) onveilige situaties. De problematiek wordt vaak veroorzaakt door een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het kind, de jongere en/of ouders.
Vitree is specialist in jeugdhulp en biedt training, begeleiding, behandeling, diagnostiek en therapie.
Ons werkgebied is Flevoland en Overijssel.

Wij werken vanuit zowel de CAO Jeugdzorg als de CAO Gehandicaptenzorg.

RSIN
Vitree staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling, RSIN: 002934310

ANBI
Vitree  is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wilt meer weten? Lees dan onze ANBI gegevens.

Onze financiële gegevens
Onze financiële gegevens over 2019 zijn hier te lezen.

Contactgegevens
Vitree
Postbus 49
8260 AA Kampen
Telefoon: 088 1878100
Email: info@vitree.nl
Website: www.vitree.nl
Bank: NL67 RABO 0320 1753 6
Kamer van Koophandel: 41022253
RSIN: 002934310

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website