Missie en visie

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. Vitree komt in beeld als dit niet vanzelf gaat.

Wij denken in mogelijkheden

Vitree is specialist in jeugdhulp. Kiest voor hulp in (en met) het gezin, als er sprake is van meer dan één probleem. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang van een kind of jongere in een vervangende gezinssituatie, bijvoorbeeld in een van onze 500 pleeggezinnen. Zo nodig op een van onze locaties 24-uurszorg.
Voor iedere vraag kunnen we de best passende vorm van hulp organiseren.

Wij geloven in ieders Eigen kracht

Vitree stimuleert kinderen, jongeren en ouders/opvoeders met complexe zorgvragen zelf de regie over hun leven te houden en eigen verantwoordelijk¬heid te nemen.

De kern van ons handelen is het versterken en ontwikkelen van eigen mogelijkheden en eigen kracht. Dat doen we samen met onze clienten en ieders eigen directe omgeving.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website