Missie en visie

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. Vitree komt in beeld als dit niet vanzelf gaat.

Wij denken in mogelijkheden

Vitree is specialist in jeugdhulp. Kiest voor hulp in (en met) het gezin, als er sprake is van meer dan één probleem. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang van een kind of jongere in een vervangende gezinssituatie, bijvoorbeeld in een van onze 500 pleeggezinnen of een gezinshuis. Zo nodig op een van onze locaties 24-uurszorg.
Voor iedere vraag kunnen we de best passende vorm van hulp organiseren, snel en kort waar kan, speciaal en intensief waar nodig.

Wij geloven in ieders eigen kracht

Vitree stimuleert kinderen, jongeren en ouders/opvoeders met complexe zorgvragen zelf de regie over hun leven te houden en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De kern van ons handelen is het versterken en ontwikkelen van eigen mogelijkheden en eigen kracht. Dat doen we samen met onze cliënten en ieders eigen directe omgeving.

Wij werken vanuit de Schemagerichte Benadering

Voor onze behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen gaan we uit van de Schemagerichte Benadering. Hiermee kun je in korte tijd vaste of onbewuste patronen in gedrag doorbreken. Deze benadering gaat uit van ieders basisbehoeften. Onze animatiefilm geeft uitleg.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website