Triade Vitree

Triade en Vitree samen verder

Per 1 januari 2018 zijn Triade en Vitree gefuseerd. Dat doen we met behoud van ieders specialisme en naam. Triade biedt ondersteuning aan jeugd, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychische stoornis. Vanuit Vitree bieden we jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Beter waar mogelijk door samenwerking

Door onze krachten te bundelen behouden we het goede en verbeteren we waar mogelijk door samenwerking. Met de fusie verstevigen we de zorgketen, kunnen we efficiënter onze werkprocessen vormgeven en borgen we onze kwaliteit en zorgcontinuïteit. Met het samengaan van Triade en Vitree ontstaat er ook meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen. Hiermee kunnen we de ingezette koers van transformatie en zorgvernieuwing samen met gemeenten voortzetten.

Wat verandert er?

Voortaan bieden we onze zorg aan vanuit één gezamenlijke organisatie. Beide merken blijven bestaan, maar de jeugdhulp van Triade sluit zich per 1 januari 2018 aan bij Vitree. Voor onze cliënten verandert er weinig tot niets. Zij blijven de hulp krijgen van de vertrouwde professional, thuis of op de eigen zorglocatie.

Binnen onze organisatie geven wij de samenwerking verder vorm door onze ondersteunende diensten met elkaar te combineren. Per 1 januari 2018 is er één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders van Triade en Vitree. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de nieuwe organisatie.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website