Pleegzorg tot 21 jaar is de norm

 

Pleegkinderen kunnen vanaf nu standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Dat is een nieuwe regeling. Zo hoeven pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas te verlaten wanneer ze hiertoe in staat zijn. Pleegkinderen krijgen hiermee de kans om langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezin en de pleegzorgaanbieder bij de overgang naar volwassenheid. Wat deze regeling in de praktijk betekent kun je hier lezen. Voor vragen kunnen pleegkinderen en -ouders terecht bij hun eigen pleegzorgbegeleider.