Schemagerichte Benadering: Jongeren snappen waar het over gaat

 

Schemagerichte Benadering (SGB) is dé kapstok voor onze behandeling. Op dit moment wordt dit programma ingevoerd in onze behandelvormen van jeugd. Zo ook in het werk van vaktherapeut Beeldende Therapie Susan van der Kolk (48 jaar). Zij werkt met jongeren en met gezinnen vanuit ons ambulante team in IJsselland. Zij ziet dat de aanpak jongeren aanspreekt. SGB maakt zaken voor hen inzichtelijk en daardoor worden problemen beter bespreekbaar. Een gesprek over de meerwaarde van de Schemagerichte benadering in het werk.

Susan: ’Ik werk voornamelijk met jongeren tussen de 11 en 19 jaar, zij hebben diverse vraagstukken, bijvoorbeeld een trauma, hechtingsproblematiek, een eetstoornis. In eerste instantie werk ik individueel met hen. Maar soms ook in groepsverband, bijvoorbeeld op de behandelgroepen. Het voordeel is dat jongeren elkaar dan kunnen stimuleren. Het is fijn om dan samen aan de slag te kunnen, niet alleen praten maar doen. Wat ik dan zoal doe? Lekker kliederen met behangerslijm, kleien, papier-maché, op een andere manier laten zien wie je bent, dat soort zaken. Vinden jongeren allemaal OK, ik pas het op maat toe, het is maar hoe je het aan vliegt.’

Door te doen wordt het duidelijk

‘Wat ik de meerwaarde vind van SGB? Deze aanpak maakt het mogelijk om hoofd en lichaam meer één te laten zijn. Het gaat om jongeren bewust te maken, meer één te laten zijn. Om niet alleen maar te denken en tegelijk ook niet alleen maar met je lijf bezig te zijn (zoals bijv. bij eetstoornissen vaak het geval is). Met de mooie materialen van SGB – zoals de poppetjes, de poster, de kaarten- wordt het verhaal van een jongere voor henzelf inzichtelijk. Jongeren snappen waar het over gaat. Door te doen wordt het duidelijk, ook al is het niet altijd al bewust, maar ze wennen er al aan.

Het is niet jouw schuld

Voordeel van SGB is dat het systeem in het levensverhaal in beeld komt, en dat een probleem niet de schuld is van de jongere. Het krijgt een plekje, heel inzichtelijk, en daardoor is het ook beter bespreekbaar. Zo heeft een meisje helpende gedachten voor zichzelf geformuleerd. Het helpt haar dat ze nu keuzes heeft, dat ze zich er bewust van is, weet wat voor haarzelf goed is, in plaats van dat haar omgeving dat bepaald. Dat je kunt kiezen om het anders te doen geeft kracht.

SGB biedt een leidraad en geeft inzicht, ‘Oh dus daar komt het gedrag vandaan’ hoor ik vaak. Zo kun je jongeren verder helpen, begrijpen waarom iemand doet wat ie doet, het helpt om te kunnen groeien.