Verandering woonplaatsbeginsel Jeugdhulp in 2022

 

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Dit gaat in per 1 januari 2022.

De manier waarop het woonplaatsbeginsel nu is uitgevoerd, is op basis van gezagvoering. Hiermee is het vaak lastig om te bepalen welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.  Daarom wordt dit wettelijk eenvoudiger gemaakt.

Nieuwe woonplaatsbeginsel op basis van inschrijving jeugdige

De financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp komt per 2022 te liggen bij de gemeente waar de jeugdige zelf ingeschreven staat of stond. Als er sprake is van verblijf wordt er gekeken naar de gemeente waar de jeugdige ingeschreven stond bij aanvang van het traject. Bij ambulante jeugdhulp komt de financiële verantwoordelijkheid te liggen bij de gemeente waar de cliënt op dat moment ingeschreven staat. De gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit moet zorgen voor meer duidelijk- en uitvoerbaarheid. Daarnaast stimuleert dit gemeenten te investeren in preventie.

Wat betekent dit?

Het kan zijn dat het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de groep cliënten die jeugdhulp ontvangen wellicht onder een andere financieel verantwoordelijke gemeente komen te vallen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoer van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Zij nemen het voortouw in het opnieuw beleggen van de financiële verantwoordelijkheid.

Info voor gemeenten

Om de gemeenten bij deze wijziging gericht te ondersteunen hebben we een centraal contactpunt woonplaatsbeginsel ingericht bij de afdeling Zorgadministratie via: zorgadministratie@triadevitree.nl.
Of kijk voor meer informatie op de website van Vereniging van Nederlandse Gemeenten