Logische vragen

Vertellen jullie aan mijn ouders door wat ik vertel aan jullie?

De algemene regel is dat we niets doorvertellen zonder dat jij dat weet. Toch gelden er voor jouw ouders speciale regels. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, hebben je ouders het recht op informatie over jou en het recht om in jouw dossier te kijken, zonder jouw toestemming. Als je 16 jaar of ouder bent, dan is jouw toestemming wel nodig. Het wel of niet spreken over bepaalde onderwerpen kan soms de begeleiding in de weg staan. Wanneer dit het geval is zullen wij daar met jou over in gesprek gaan binnen de wettelijke kaders die er zijn.

Hoe lang duurt de hulp?

Het vertrekpunt is dat hulp van Vitree zo kort mogelijk en zo lang als nodig is duurt. Natuurlijk hangt het af van jouw situatie.
Sommige hulpvormen of trainingen hebben een vastgestelde duur.
En voor bijvoorbeeld wonen in een pleeggezin: het ene pleegkind blijft maar een paar maanden in het pleeggezin. Een ander kind woont er tot hij of zij 18 jaar wordt.
Tip: vraag het na bij je hulpverlener.

 

Moet ik naar een andere school als ik in een pleeggezin ga wonen?

Als jouw pleegouders bij jou in de buurt wonen, kun je op jouw eigen school blijven. Als ze verder weg wonen, ga je waarschijnlijk naar een andere school.

Mag ik mijn eigen spulletjes meenemen als ik ergens anders ga wonen?

Je mag je eigen dingen meenemen. Je kunt met jouw begeleider bespreken welke spulletjes voor jou belangrijk zijn.

Maak ik vooraf kennis met mijn pleeggezin?

Meestal wel, maar in noodsituaties is dit niet altijd mogelijk.

Zie ik mijn familie nog wel als ik niet meer thuis woon?

Meestal wel, maar het hangt af van wat voor jou het beste is. Je begeleider maakt afspraken over een bezoekregeling.

Handige websites

 

  • Kwikstart: Informatie wat jongeren moeten regelen als ze 18 jaar worden, met uitgebreide checklist
  • DUO: Informatie over studiefinanciering
  • NIBUD: Informatie over de kosten van studeren
  • Tienermoeders: Informatie voor zwangere meiden
  • Drugskompas: Alles over wat jij van drugs wilt weten

 

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website