Het verhaal van Bas

'Ze noemen het therapie, maar het lijkt op gym'

Bas is 10 jaar en wordt snel boos. Hij heeft vaak ruzie en komt daardoor in de problemen. Andere kinderen blijven liever uit de buurt van Bas. Bas wil het wel graag anders doen, maar hij weet niet zo goed hoe.

Bij de Psychomotorische Therapie leert Bas waarom hij zo snel boos wordt en hoe hij er het beste mee om kan gaan. De therapeut en Bas doen verschillende oefeningen. Het lijkt soms een beetje op gym, maar dan anders.
Het gaat nu steeds beter met Bas. Hij kan beter met ander kinderen samen zijn en voelt zich minder vaak alleen. Als Bas boos wordt, kan hij zich even terugtrekken of zeggen waarom hij iets niet leuk vindt in plaats van met dingen te gooien. De therapie heeft Bas geholpen om zijn boosheid op tijd te herkennen en hij kan er nu beter mee omgaan.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website