Het verhaal van Jamal

"Ik maak voortaan mijn rekeningen open"

Jamal heeft door problemen thuis een aantal jaar in een pleeggezin gewoond. Hij is inmiddels 18 jaar en heeft een appartement gevonden om te gaan wonen. Jamal heeft al veel geleerd: hij kan koken, zijn kamer op orde houden en met een klein budget omgaan. De stap om dit alles voortaan helemaal alleen te doen en echt zijn eigen huishouden te runnen  is erg groot en spannend. Dit komt ook omdat Jamal moeilijk lerend is, ook wel licht verstandelijke beperking genoemd.

Met de hulp van Vitree kan Jamal deze stap wel maken. Er komt 1 à 2 keer per week een begeleider bij hem thuis die hem helpt met die zaken waar hij nog moeite mee heeft. Bijvoorbeeld de rekeningen die binnenkomen niet alleen op een stapel leggen, maar ook open maken, lezen en betalen…. Maar ook het goed je tijd indelen om school, werk, vrije tijd en huishouden naast elkaar te blijven doen, zonder dat het allemaal in de soep loopt. Jamal kan zo zijn eigen verantwoordelijkheden dragen met een steuntje in de rug totdat hij het helemaal alleen kan.

Wist je dat er ook zelfstandigheidstrainingen voor jonge (aanstaande) moeders zijn?

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website