Wat zijn je rechten

Gesprek opnemen? Bespreek het met ons!
Wil je een gesprek opnemen? Bespreek het vooraf even met ons. We hebben hiervoor een aantal spelregels. Je kunt ze hier lezen.

Niet tevreden?
Als je ergens ontevreden over bent, is het belangrijk dit te vertellen aan je begeleider of hulpverlener. Ook kun je je klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Deze persoon is onpartijdig (mail: klachten@cbkz.nl ). Lost dat niets op?
Dan kun je jouw klacht laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie. Hierbij kun je (gratis) hulp van een vertrouwenspersoon krijgen.
Meer weten? Lees hier de folder.

Je kunt tegenwoordig ook een klacht indienen bij het tuchtcollege, wat het verschil is lees je hier.

Privacy: wat wordt er over jou geschreven en bewaard?
Jouw gegevens en soms ook die van jouw gezin houden we bij in een persoonlijk dossier. De gegevens in het dossier zijn wettelijk beschermd. Dat betekent dat alleen mensen die beroepsmatig bij jouw hulp betrokken zijn, het dossier kunnen lezen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Jouw ouders mogen het dossier ook inkijken. Ben je 16 jaar of ouder? Dan moeten ze eerst toestemming aan jou vragen.

Privacy: wat vertellen jullie door aan mijn ouders?
De algemene regel is dat we niets doorvertellen zonder dat jij dat weet. Toch gelden er voor jouw ouders speciale regels. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, hebben je ouders het recht op informatie over jou en het recht om in jouw dossier te kijken, zonder jouw toestemming. Als je 16 jaar of ouder bent, dan is jouw toestemming wel nodig. Het wel of niet spreken over bepaalde onderwerpen kan soms de begeleiding in de weg staan. Wanneer dit het geval is zullen wij daar met jou over in gesprek gaan binnen de wettelijke kaders die er zijn.

Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie.

Rechten van een pleegkind
Als je in een pleeggezin woont heb je ook rechten. Meer weten? Lees hier de brochure Vraag maar Raak.

Meedoen in de clientenraad
Bij Vitree gaat alles om kinderen en jongeren. Daarom is er een Cliëntenraad. Deze raad geeft onze organisatie advies om de hulpverlening beter te maken.
Ben jij 16 jaar of ouder en wil je meepraten over hoe de hulp van Vitree is geregeld?
Doe mee met de Clientenraad!
Vraag meer info: Clientenraad@vitree.nl en 088 1787100.

 

 

 

 

 

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website