Niet tevreden?

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp van Vitree. Weet dat je dan hulp kunt krijgen van een klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon.

Wat kan je doen?

 1. Praat erover
  Bespreek je onvrede met je hulpverlener. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing.
  Werkt dit niet?
  Maak een afspraak met de manager.
 2. Naar de klachtenfunctionaris
  Meld je klacht aan de klachtenfunctionaris via klachten@cbkz.nl. Deze persoon is onpartijdig en bemiddelt tussen jou en de betrokken medewerker.
 3. Naar de klachtencommissie
  Lossen alle gesprekken naar jouw mening niets op? Dan kun je jouw klacht laten beoordelen door onze onafhankelijke klachtencommissie.
  Per brief:
  Klachtencommissie
  Postbus 144
  8200 AC Lelystad
  Per mail: klachtencommissie@triadevitree.nl 

Lees meer in onze klachtenfolder.

Naast schriftelijk een klacht indienen bij onze organisatie, kun je ook een klacht indienen bij het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Wat het verschil is, lees je hier.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is speciaal voor jou. Hij of zij kan met je meedenken en advies geven. Allereerst luisteren zij naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij of zij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met onze organisatie.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De hulp is gratis.
Bel of mail naar het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en vraag naar de vertrouwenspersoon Vitree: 088 5551000 of info@akj.nl

Lees meer in de folder AKJ voor ouders

 

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website